"Lepo naše Međimurje, puno žita kak je morje,..."

Letni plan dela 2018 v Kulturnem društvu Međimurje Velenje

GLAVNE AKTIVNOSTI

DOGODEK DATUM
7.Sabor hrvaške kulture Novo mesto
maj
6.Međimursko proščenje
7.junij
Smotra starih običajev Međimurje/Kotoriba
november
Mladinski campus v Velenju 2018
julij
Izdaja Monografije društva ob 20 obletnici julij
Izdaja glasila ŠTREKAR št. 15 in 16  marec-december

  Prireditev vseh skupin društva-KDM Velenju                                                                                                            marec


OSTALE AKTIVNOSTI

DOGODEK DATUM
Nastop na Smotri koreografiranega folklora Čakovec april
Proslava kulturnega praznika
februar
Likovna kolonija avgust
Smotra godčevskih in folklornih skupin etničnih skupnosti
maj
Mednarodni nastop folkl.tamb. in dramske skupine
junij,september,oktober
AKTIVNOSTI ZNOTRAJ DRUŠTVA

DOGODEK DATUM
Sestanki CEH Meštrov - predavanja 7 sestankov
Izlet članov društva
oktober-november
Prostovoljna delovna akcija marec, oktober
Zbiranje članarine junij
Etnološko vsebinska aktivnost(noše,instrumenti) oktober, november
Redne vaje folklore, tamburašev in dramske skupine januar, december


AKTIVNOSTI V DRUŠTVU - SESTANKI

AKTIVNOSTI V DRUŠTVU-SESTANKI
DATUM
Letni redni Zbor članov društva
februar
Redne seje UO 7 sestankov
Udeležba na sejah Predsedstva ZHDS
Pridobitev uporabnega dovoljenja za GRUNT marec
Vzdrževalna dela na GRUNTU

 Matija Blagus predsednik kulturnega društva Međimurje Velenje