"Lepo naše Međimurje, puno žita kak je morje,..."

Organi društva Kulturno društvo Međimurje Velenje

Kulturno društvo Međimurje Velenje deluje po Zakonu o društvih Republike Slovenije in po Statutu društva, ki ga je sprejelo na svojem ustanovitvenem Zboru, kasneje pa dopolnjevalo glede na spremembo zakonodaje.

Statut kot najpomembnejši akt društva predvideva sledečo organiziranost :

Zbor članov društva – najvišji organ društva. Deluje preko rednih sestankov enkrat letno.

Upravni odbor – opravlja organizacijske, upravne in strokovno tehnične naloge. Število članov odbora je 7, izvoljeni so za 4-letni mandat. Vodi ga predsednik UO, ki je obenem tudi predsednik društva.

Nadzorni odbor – spremlja delo vseh organov društva, opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva.

Častno razsodišče – odloča o disciplinskih prekrških in drugih sporih.

Sekcije – realizirajo s planom postavljene aktivnosti.


Vir:
- Zakon o društvih RS
 - Statut KDM