"Lepo naše Međimurje, puno žita kak je morje,..."

Zgodovina društva Kulturno društvo Međimurje Velenje

Kako je nastalo KD ”MEĐIMURJE” ali kratka zgodovina međimurcev v Velenju

Sredi petdesetih let prejšnjega stoletja, nekako z razcvetom mesta Velenje, lahko štejemo za čas prihoda večjega števila delovne sile v ta kraj. Ko se je začela rast Rudnika, ki se je do tedaj oskrboval z lokalno delovno silo, in ko so narasle tudi potrebe za izgradnjo novega mesta, je začela v Velenje prihajati delovna sila iz ostalih delov takratne Jugoslavije. Poleg delovne sile, ki je delala na železnici, tako imenovanih štrekarjev, je z večjimi gradbenimi podjetji, kot je bil na primer Gradis, oziroma z razvojem gradbene dejavnosti na Rudniku prišla tudi delovna sila za potrebe gradbeništva. Gradilo se je novo Velenje, ki je leta 2009 praznovalo 50. obletnico poimenovanja v mesto.

Med prvimi znanimi gradbinci so bili »taraceri«,predvsem pa je bil znan obrtnik Rudolf Ilijaš iz Hodošana »s svojim dečkima«. Ta čas lahko štejemo za pričetek organiziranega prihoda Medžimurcev v Velenje. Nadaljnji razvoj Velenja, zlasti izgradnja termoelektrarne v Šoštanju, je sredi sedemdesetih pritegnil še večje število priseljencev. Ne obstajajo natančni podatki o njihovem številu, vendar se predvideva, da jih je takrat bilo preko 350, nekaj z družinami, nekaj samostojno. Sedemdeseta leta so bila predvsem pomembna zato, ker je takrat veliko družin pridobilo stanovanja ali gradilo svoje hiše. Za Medžimurce je bilo značilno, da so še zmeraj zelo radi odhajali »dimo«, saj so dom imeli zelo blizu v primerjavi z ostalimi prebivalci, ki so prišli iz ostalega dela Jugoslavije. Želja po organizirani združitvi Medžimurcev je obstajala že sredi osemdesetih let, vendar si je takratna oblast takšen način združevanja napačno razlagala in zato ni bil dovoljen. Po nastanku novih držav na področju bivše Jugoslavije ter s tem tudi Republike Slovenije in Republike Hrvaške, in ob večji demokratični svobodi se je sredi devetdesetih let ponudila ideja, ki smo jo Medžimurci izkoristili 7. aprila 1997.

V Vegradovi sejni sobi se nas je zbralo 26 Medžimurcev in ustanovili smo iniciativni odbor za organizacijo društva. Odbor je vodil Drago Blagus. Ustanovna skupščina je bila 13. junija 1997 in ta datum se lahko šteje za pričetek delovanja društva. Takrat smo se dogovorili, da se bo društvo imenovalo "Kulturno društvo Međimurje Velenje". Osnovna naloga poleg zbiranja in srečevanja međimurcev je bilo negovanje tradicije međimurskih običajev in šeg. Pravila društva smo zapisali v svoj Statut, društvo pa deluje v skladu z Zakonom o društvih Republike Slovenije. Vsebino dela društva vsako leto dopolnimo in dogovorimo z novimi programi, ki jih v obliki nastopov, srečanj ali pisane besede predstavimo članom društva ali prijateljem Međimurja. Tako smo leta 2005 oblikovali tamburaško skupino, v januarju leta 2006 pa folklorno skupino. Danes obe skupini tvorita osnovno aktivnost društva, ki je prepoznavna ne samo v Velenju, temveč tudi širše, tudi v naši domovini Hrvaški. Znana je naša "Međimurska noć", prireditev društva, na kateri prikažemo delo in vse dosežke društva. Takšnih prireditev smo organizirali že 13.

Ostala druženja so v obliki piknikov, skupnih izletov in literarnih večerov. Društvo vodi izvršilni odbor, čigar naloga je kreativno vodenje društva in usmerjanje v prihodnost. Društvo je 14 let kot predsednik zelo uspešno vodil Drago Blagus in s svojim delom pustil neizbrisen pečat v delu društva. Društvo danes šteje 250 članov. Članstvo v društvo je odprtega tipa, tako da so člani društva tudi zelo znani Velenjčani. Društvo se financira iz članarine. Ostali glavni viri financiranja so še sredstva iz razpisov Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, sredstva iz razpisov občinske kulturne skupnosti, pomoč Republike Hrvaške preko veleposlaništva ter sredstva raznih sponzorjev ob prireditvah. Društvo je član Zveze kulturnih društev Šaleške doline in Skupnosti hrvaških društev v Sloveniji. Društvo sodeluje tudi z sorodnimi društvi v okviru občine na skupnih nastopih in z društvi Republike Hrvaške in Madžarske. Za svoje delovanje je društvo prejelo veliko priznanj, najpomembnejše pa je »Povelja Međimurske županije za leto 2008 za izuzetne rezultate u 10 - godišnjem radu na očuvanju, promoviranju narodnih običaja Međimurja u republici Sloveniji i šire (Čakovec, 30. travnja 2008 g.)«. Tako kot vsa sorodna društva v Sloveniji z enako vsebino delovanja ima tudi Kulturno društvo Međimurje Velenje težave pri pomladitvi članstva. Tudi trenutna gospodarska kriza je pustila posledice na delovanju društva in udeležbi na naših prireditvah.

Želimo si, da bi naši mladi međimurci prevzeli pobudo v društvu, da bi ohranili svoje korenine, ki se jih zelo dobro zavedajo.
Leta 2017 smo obeležili dvajseto obletnico delovanja društva z organiziranjem prireditve 6. Sabora hrvatske kulture u Sloveniji.

Zapisal: Matija Blagus

Z veseljem sodelujemo, prav tako boste tudi vi

Veliko priložnosti za poslovneže

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rutrum pellentesque imperdiet.

Oglejte si treninge Oglejte si koledar dogodkov
logo
Kulturno društvo Međimurje Velenje
Jerihova cesta 1, 3320 Velenje, Slovenija
  041 639 838